Biedrība Latygora+V

Par mums

Biedrība “Latygora+V” dibināta 2013.gada februārī, Rēzeknē.

Biedrības izvirzītais virsmērķis – izveidot interešu kopienu personām, kuru galvenās vērtības saistītas ar garīguma, vieduma attīstīšanu, ģimenes saišu stiprināšana.

 

Mūsu galvenie mērķi ir:

  • radošo spēju un sociālo pamatprasmju attīstīšana,
  • sabiedrības psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana,
  • visu paaudžu kopības sajūtas nostiprināšana un kultūrizglītības veicināšana,
  • zaļā dzīvesveida un ekoloģiskuma izpratnes popularizēšana, izmantojot dabas resursu un otrreizējo atkritumu pārstrādi jauna produkta veidošanā,
  • aktīva iesaistīšanās personību attīstošos projektos,
  • sociālajās programmās un labdarības pasākumos.